05/04/2016

Het lijkt erop dat de doorbraak van smart glasses op de gewone markt nog niet voor morgen is. Maar waar ze wel meer en meer opduiken, is in de logistieke sector. Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) testte samen met 19 bedrijven het potentieel voor verschillende logistieke activiteiten. De technologie zorgt voor grote efficiëntieverbeteringen, zeker in warehouses die nog niet handenvrij werken. In dit laatste geval werd uitgerekend dat er 20 tot 25% productiviteitswinst geboekt kan worden.

Smart glasses zijn brillen met een ingebouwd beeldscherm, camera en mogelijke connectie tot het internet. In de logistiek geven ze operatoren in realtime de juiste informatie, verrijkt met extra virtuele gegevens. Daarbij is integratie met bestaande warehouse management systemen mogelijk, net als bij voicetechnologie.

Vanuit de deelnemende bedrijven kwam in de eerste plaats de vraag naar mogelijkheden van deze glasses binnen orderpicking, de belading van voertuigen en de inspectie en kwaliteitscontrole bij ontvangst van goederen. Het VIL bracht de voor- en nadelen van de verschillende types slimme brillen in kaart.

Orderpicking: 8 seconden tijdswinst bij beginnelingen

smart-glassesBij een bedrijf dat bijna elf miljoen collies per jaar verwerkt, was de conclusie dat bij de orderpicking activiteiten een winst van drie seconden per pick opleverden, wat overeenkomt met het werk van twee voltijdse werknemers. Deze winst hebben ze al behaald door over te schakelen naar voice technologie (instructies via hoofdtelefoon). Uit de testen van het VIL blijkt wel dat nieuwe operatoren die instructies krijgen via smart glasses een stuk sneller weg zijn met hun taken dan met voice technologie. Doordat ze stap voor stap begeleid worden met visuele instructies kan een winst van 8 seconden per pick behaald worden. Moest er nog geen voice technologie ingevoerd zijn, blijkt uit de ROI berekening dat de investeringskost in 0,6 jaar kan worden terugverdiend. In het andere geval bedraagt de terugverdientijd 11 jaar.

Voice versus vision

Indien nog geen voice technologie wordt gebruikt, en dus ook nog niet de stap naar handenvrij en papierloos werken, is een productiviteitswinst van 20 à 25% mogelijk met de invoer van smart glasses. Wanneer voice terminals aan vervanging toe zijn is het bovendien aan te raden naar vision technologie te kijken bij bestaande installaties. De investeringskosten van smart glasses liggen lager en bieden extra voordelen door visuele begeleiding en extra informatie (locatie, aantal, artikel foto’s, extra instructies …).

Jan de Jong