De koppeling WESP

30/07/2020

WACSonline en WESP werken samen om onze klanten betere informatie te verschaffen over de automobielmarkt.

De Lijn kiest WACSonline

Voor haar 31 werkplaatsen en 2.200 bussen in Vlaanderen gaat De Lijn met de vlootbeheer en planning van WACSonline aan de slag.